CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ ONSHOP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo dịch vụ được cung cấp một cách tối ưu nhất cho bạn và những người khác. Để cung cấp Sản phẩm của ONSHOP, chúng tôi phải xử lý các thông tin bạn cung cấp hoặc chia sẻ. Các loại thông tin mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

ONSHOP thu thập các thông tin sau của người sử dụng dịch vụ:

+ Các thuộc tính thiết bị: Những thông tin như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, mức pin, cường độ tín hiệu, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt, tên cũng như loại của tệp và ứng dụng.

+ Hoạt động trên thiết bị: Thông tin về các hoạt động và hành vi được thực hiện trên thiết bị, chẳng hạn như liệu một cửa sổ ở nền trước hay nền sau hoặc các hoạt động của chuột (thông tin này có thể giúp phân biệt người thật với các bot).

+ Số nhận dạng: Số nhận dạng duy nhất, ID thiết bị và các số nhận dạng khác, chẳng hạn như từ trò chơi, ứng dụng hoặc tài khoản bạn dùng, cũng như ID thiết bị gia đình.

+ Tín hiệu thiết bị: Tín hiệu Bluetooth và thông tin về các cột phát sóng, đèn hiệu và điểm truy cập Wi-Fi ở gần.

+ Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: thông tin bạn cho phép chúng tôi nhận thông qua cài đặt thiết bị mà bạn bật, chẳng hạn như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của bạn.

+ Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động hoặc ISP, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.

+ Dữ liệu cookie: Dữ liệu từ các cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn, bao gồm cả cài đặt và ID cookie. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách cookie của ONSHOP.

Đây là các thông tin mà ONSHOP.asia cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chúng tôi sử dụng thông tin mình có như mô tả bên dưới. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm của ONSHOP và các dịch vụ có liên quan như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của ONSHOP:

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ONSHOP.asia về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

+ Một số thông tin của bạn, khách hàng của bạn chia sẻ qua hệ thống ONSHOP được coi là bảo mật tuyệt đối. Ví dụ như dữ liệu về thông tin khách hàng để lại trên website của bạn. Chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản sau đối với các dữ liệu được coi là tuyệt đối này:

+ Không chia sẻ cho các bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được bạn cho phép. Mọi dữ liệu về khách hàng của bạn, cách thức bạn sử dụng, cấu hình, chia sẻ trên sản phẩm của chúng tôi sẽ không được chia sẻ và khai thác bởi bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ các cá nhân, tổ chức đã được bạn chỉ định.

+ Không sử dụng dữ liệu của bạn để phục vụ cho việc kinh doanh, thương mại các sản phẩm của ONSHOP hay bất kỳ bên thứ ba nào dù dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi dữ liệu chúng tôi thu thập (Nếu có) sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hay tăng trải nghiệm của bạn trên hệ thống mà không được sử dụng để phục vụ các mục tiêu thương mại.

+ Không sử dụng dữ liệu của bạn để chống lại bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng mọi dữ liệu của bạn trên hệ thống ONSHOP để chống lại bạn dù vì bất kỳ lý do nào, trừ khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.

+ Quy trình xử lý khi có yêu cầu đặc biệt từ cơ quan pháp luật: Trong trường hợp bị buộc cung cấp thông tin vì các vấn đề an ninh, xã hội theo quy định của pháp luật và được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền, ONSHOP sẽ không có trách nhiệm thông báo cho bạn trừ khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép chúng tôi làm việc đó. Việc cung cấp thông tin này không miễn trừ bất kỳ nội dung gì mà chúng tôi thu thập, lưu trữ được từ bạn theo chính sách dữ liệu và điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, sao chép và xóa dữ liệu của mình.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của ONSHOP nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Tùy theo từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định dựa trên những yếu tố như bản chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích hoạt động hoặc pháp lý có liên quan.

Khi bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn đã đăng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ONSHOP.asia.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONSHOP VIỆT NAM

+ Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa Keangnam Landmark 72, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Điện thoại: 0939378686

+ Email: [email protected]

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website ONSHOP.asia thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website ONSHOP.asia. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ONSHOP.asia sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Thông tin cá nhân của thành viên trên website ONSHOP.asia được ONSHOP.asia cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ONSHOP.asia. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website ONSHOP.asia sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của ONSHOP.asia.

- Ban quản lý website ONSHOP.asia yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website ONSHOP.asia không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: [email protected] hoặc gọi điện thoại tới 0939378686 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.