Bán hàng trên Mạng Xã Hội
với Onshop Social

Quản lý tương tác tập trung

Tổng hợp và quản lý mọi tương tác với khách hàng trên tất cả Fanpage của bạn tại 1 nơi duy nhất.

Chăm sóc khách hàng tự động

Phản hồi khách hàng mọi lúc, ngay khi khách hàng tương tác với trang của bạn.

Gửi tin nhắn qua Messenger

Gửi thông điệp tới hàng chục ngàn khách hàng hoàn toàn miễn phí qua Messenger chỉ với một click chuột.

Tính năng nổi bật

  • Tạo nguồn cấp dữ liệu trên Google Merchant Center
  • Cập nhật dữ liệu tự động
  • Quản lý sản phẩm trên nguồn cấp (Data Feed)
  • Quản lý vấn đề sản phẩm

Ý Kiến Khách Hàng