Onshop Google giúp bạn
mang lại hiệu quả tối đa

+90%
Tỉ lệ truy cập website
  • Quảng cáo tìm kiếm
  • Quảng cáo tìm kiếm + Mua sắm
+79%
Tỉ lệ mua hàng
  • Quảng cáo tìm kiếm
  • Quảng cáo tìm kiếm + Mua sắm

Các bước để bắt đầu quảng cáo
Google Shopping

Chuẩn bị website

Bạn cần chuẩn bị một website bán hàng và đầy đủ các thông tin sản phẩm theo yêu cầu của Google.

Đồng bộ thông tin

Đồng bộ thông tin sản phẩm từ website lên Google Merchant Center và kết nối với tài khoản Google Ads.

Bắt đầu quảng cáo

Tạo chiến dịch quảng cáo mua sắm trên Google Ads

Lợi ích khi sử dụng Onshop Google

Tiết kiệm thời gian

Tạo nguồn cấp dữ liệu (Data Feed) trên Google Merchant Center dễ dàng, nhanh chóng.

Không cần biết kỹ thuật

Bạn không phải tự mình tìm hiểu các thông tin về Google Shopping để sử dụng, Onshop sẽ giúp bạn.

Cập nhật đơn giản

Thay đổi thông tin trên nguồn cấp cho hàng nghìn sản phẩm chỉ với vài thao tác.

Đồng bộ tự động

Giúp bạn đồng bộ thông tin sản phẩm lên Google Merchant Center mà không cần can thiệp đến mã nguồn website.

Tính năng nổi bật

  • Tạo nguồn cấp dữ liệu trên Google Merchant Center
  • Cập nhật dữ liệu tự động
  • Quản lý sản phẩm trên nguồn cấp (Data Feed)
  • Quản lý vấn đề sản phẩm

Ý Kiến Khách Hàng